Fájdalom – Palotás József
2005. – festett szobor, bronz,