Pusztuló föld – Rác András
1979. – Reliefmozaik, , 50 x 35