Erdei Sándor üvegművész

1942., Salgótarján


1942-ben született Salgótarjánban. Tanulmányait 1970-1975 között végezte a Magyar Iparművészeti Főiskola Üvegszakán, ahol Z. Gách György és Bohus Zoltán voltak a mesterei.
Erdei Sándor, a Salgótarjáni Öblösüveggyár és a budapesti üvegképzés neveltje, több műfajú művész. Tevékenységének, az üveggyári évtizedek alatt, egyik alappillére volt a formatervezés. Ott ivódott szemléletébe, látásmódjába az egyszerűség, a rend iránti hajlam, a modulszerű keretek, a korlátozott léptékek tisztelete, s az az alkotói sajátosság, hogy semmit nem bíz a véletlenre. Szereti gondosan előkészíteni, aprólékosan megtervezni a dolgokat, bár jól tudja, hogy a váratlan fordulatok így sem zárhatók ki teljesen. Ezzel az alapállással végzi szabad alkotótevékenységét is, az üvegművészet és a szobrászat területén, melyeknek 1986 óta van elsőbbsége a pályáján.
Erdei Sándor a dísztárgy körébe tartozó műveiben az üveg anyagi adottságaiban rejlő esztétikumot bontakoztatja ki, s igyekszik a saját jellegzetességeit megformálni, hol nyersebben, darabosabban, hol pedig csiszolt, míves, lekerekített formákkal. Szobraiban viszont inkább az elüvegtelenítésre épít, a jellegzetes üvegtulajdonságok, az átlátszóság, fényvisszaverés és tükrözés visszaszorítására. A profilrajzolat és lapszerűség kettősségével, feszültségével megmintázott sztélé üvegmorzsái érdekes hatású, gyantás, szemcsés, nyers oszloppá állnak össze.


(Nagy Zoltán)


Egyéni kiállításai

Egyéni kiállításai:
2001, 2003 Körmendi Galéria, Sopron
2005 Körmendi Galéria, Budapest


Csoportos kiállításai

Csoportos kiállításai:
2001 Kortárs Magyar Művészet a Körmendi-Csák Gyűjteményben, Tallin
2005 Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2005 Burgenländische Landesgalerie, Eisenstadt
2006 Kassa, Vychodoslovenska Galéria (Körmendi-Csák Gyűjtemény kiállítása)
2006 Pilsen, Zapadoceska Galéria (Körmendi-Csák Gyűjtemény kiállítása)


Művei gyűjteményekben

Körmendi-Csák Gyűjtemény, Budapest