Gyarmathy Tihamér festőművész

1915., Pécs – 2005., Budapest


Gyarmathy Tihamér 1933-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskola növendéke volt. 1937 és 1939 között Itáliában, Franciaországban és Németországban járt tanulmányutakon. Ismeretséget kötött Mondriannal, Beöthy Istvánnal, J. Arp-pal, A. Bretonnal, Max Billel. Első önálló kiállítását Párizsban, a másodikat Zürichben rendezte meg 1938-ban. Az egyetemes művészet, – amellyel szembesült, – nem egyszerűen követendő példa volt az ő számára, hanem inspiráló erő. Hazatérve került kapcsolatba Kassák Lajossal és Kállai Ernővel, a hazai avantgárd elkötelezett egyéniségeivel. 1946-ban Kállaival és több művésztársával megalapította az Elvont Művészek Csoportját. 1947-ben kiállította képeit Párizsban, a Salon des Réalités Nouvelles tárlatán, 1948-ban pedig Budapesten volt egyéni kiállítása. Az évben, – minthogy a politikai fordulat művelődéspolitikai változást is hozott – a csoportot feloszlatták, s tagjai nem állíthatták ki többé műveiket. Gyarmathy ekkor belső emigrációba vonult. Családja megélhetését húsz éven át fizikai, majd műszaki munkával bizosította. Amikor súlyos betegsége miatt nyugdíjazták, ugyan nehéz anyagi körülmények között, de ismét a festészetnek élhetett. A nehéz években mindvégig támaszkodhatott felesége és szellemi társa, Gobbi Éva önzetlen segítségére. Művei a hatvanas évektől fogva külföldön is, itthon is kiállításokra kerülhettek. 1971-től kezdve többször járt Nyugat-Európában, 1973-ban pedig körutazást tehetett Afrikában is. Számos külföldi kitüntetést kapott. 1991-ben a Magyar Művészeti Akadémia, 1993-ban pedig a Széchenyi Művészeti Akadémia választotta tagjai sorába.


Forrás: Kortárs magyar művészet (Egry Margit)


Egyéni kiállításai

1938 • Párizs, Zürich
1947 • Galéria a 4 Világtájhoz, Budapest
1948 • Képzőművészek Szabadszervezete, Budapest (kat.)
1963 • Varsó
1964 • Rédey műterem, Budapest [Rédey Sándorral]
1965 • Miasta M. [Janina Zamojtellel], Wrocław (kat.) • Sarp Klub, Gdańsk • G. Arsenal, Poznań (PL)
1966 • Rákosligeti Kultúrház, Budapest
1968 • Központi Fizikai Kutató Intézet Klubja, Budapest
1972 • Egyetemi Galéria, Stuttgart
1973 • Galerie l'Ecuer, Brüsszel • Galerie Campo, Antwerpen • Bujumbura (Burundi)
1977 • G. dell'Incisione, Milánó (kat.)
1977-1978 • Bologna • Bázel • Washington
1978 • Komárom Megyei Művelődési Központ, Tata
1979 • Műcsarnok, Budapest (gyűjt., kat.)
1980 • Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központ, Kecskemét
1982 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest • Uitz Terem, Dunaújváros
1983 • Téridő, Pécsi Galéria, Pécs
1986 • ~ kiállítása Kállai Ernő emlékére, Műcsarnok, Budapest (kat.)
1987 • Fehér-fekete, Budapest Galéria (kat.), Budapest • Művészetek Háza, Pécs (gyűjt., kat.)
1991 • Szentendrei Képtár • Budapest Galéria, Budapest • Janus Pannonius Múzeum, Pécs
1993 • Akadémiai székfoglaló kiállítás Körmendi Galéria, Budapest
1994 Körmendi Galéria, Budapest
1994 • Válogatás Körmendi-Csák Gyűjtemény, Budapest műveiből, Körmendi Galéria, Budapest
1995 • Körmendi-Csák Gyűjtemény, Budapest életműkiállítása, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest (gyűjt., kat.)
1998 • ART EXPO Műcsarnok
1998 • Erdész Galéria, Szentendre.
1999 • Magyar Újságírók Országos Szövetsége Székház
2000 • Körmendi Galéria, Sopron
2004 • Collegium Hungaricum
2004 • Magyar Kulturális Intézet
2005 • Kortárs Művészeti Intézet
2005 • Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum
2005 • Körmendi Galéria, Budapest


Csoportos kiállításai

1932 • Pécsi Képzőművészek és Műbarátok 10 éves jubileumi kiállítása, Pécs
1933 • Pécsi Képzőművészek és Műbarátok tehetségkutató kiállítása, Pécs
1934 • Tavaszi tárlat, Műcsarnok, Budapest
1946 • Az elvont művészet I. magyar csoport kiállítása, Képzőművészek Szabadszervezete, Budapest
1947 • Az Európai Iskola csoportkiállítása, Budapest • Új világkép, a Galéria a 4 Világtájhoz kiállítása, Misztótfalusi könyvesbolt, Budapest • Az elvont művészet II. csoportkiállítása, Képzőművészek Szabadszervezete, Budapest • A Réalité Nouvelles I. Nemzetközi Kiállítása, Párizs • Magyar Képzőművészeti kiállítás, Manchester
1957 • Tavaszi Tárlat, Műcsarnok, Budapest
1964 • Magyar Képzőművészek Csoportkiállítása, Manes G., Prága • Magyar nonfiguratív művészek csoportkiállítása, Mala Scena G., Pozsony
1968 • Hagyományok, Budapesti Műszaki Egyetem Építész Kollégium Bercsényi Klubja
1969 • Magyar Művészet 1945-1969, Műcsarnok, Budapest
1970 • Mai Magyar Képzőművészet, Poznań, Łódż, Szczecin • In memoriam Kassák, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
1971 • Új művek, Műcsarnok, Budapest
1973 • Európai Iskola. A huszadik század magyar művészete, Csók Képtár, Székesfehérvár
1976 • Italia 2000 '76, Castello Maschino Angiolno, Nápoly, 1979 • Présence Paris-Budapest, L'Orangerie du Jardin du Luxembourg, Párizs
1980 • XII. Festival International de la Peinture, Cagnes-sur-Mer (FR) • Rencontre Hongrois d'Arcueil, Párizs
1981 • Allegro Barbaro, Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg (D)
1982 • Országos Képzőművészeti Kiállítás, Műcsarnok, Budapest • Kállai Ernő emlékezete, Óbudai Galéria, Budapest • Magyar művészek, Stockholm • Az ismeretlen Európai Iskola, Budapest Galéria, Budapest
1985 • 101 tárgy. Objektművészet Magyarországon (1955-85), Óbuda Galéria, Budapest
1991 • Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
1993 • Art Expo Dublin
1994 • Budapest Art Expo
1997 • A Merits-gyűjtemény, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár • Magyar Szalon '97, Műcsarnok, Budapest • Olaj/Vászon, Műcsarnok, Budapest.
1999 • Csíki Székely Múzeum (Körmendi-Csák Gyűjtemény kiállítása)
1999 • Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2000 • Art Budapest 3. Nemzetközi Művészeti Vásár
2001 • Kortárs Magyar Művészet a Körmendi-Csák Gyűjteményben, Tallin
2004 • Körmendi Galéria, Budapest
2004 • Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2005 • Burgenländische Landesgalerie, Eisenstadt
2006 • Kassa, Vychodoslovenska Galéria (Körmendi-Csák Gyűjtemény kiállítása)
2006 • Pilsen, Zapadoceska Galéria (Körmendi-Csák Gyűjtemény kiállítása)


Köztéri művei

Vasplasztika (1965, Elbląg [PL]).


Művei gyűjteményekben

Körmendi-Csák Gyűjtemény, Budapest
Fővárosi Képtár, Budapest
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Szombathelyi Képtár, Szombathely
Városi Képtár, Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár


Irodalom

HAMVAS B.-KEMÉNY K.: Forradalom a művészetben, Budapest, 1947
KÁLLAI E.: Gyarmathy Tihamér (kat., bev. tan., Magyar Képzőművészek Szabadszervezete, 1948)
HERMANSDORFER, M.: Gyarmathy Tihamér (kat., bev. tan., Wrocław, 1965)
GYARMATHY T.: Válasz a "Körkérdés"-re, Képzőművészeti Almanach 1., Budapest, 1969
VITÁNYI I.: Gyarmathy Tihamér festészetéről, Alföld, 1970/10.
MEZEI O.: A tér Gyarmathy Tihamér festészetében, Magyar Építőművészet, 1972/5.
CARLUCCIO, L.: Tanulmány Gyarmathy Tihamérról, Milánó, 1977/3.
GERA GY.: Gyarmathy Tihamér művészete, Művészet, 1977/12.
ASZALÓS E.: Gyarmathy Tihamér, Budapest, 1979
VÁRKONYI GY.: "Jelenség és Új tér", Életünk, 1980/11.
CSORBA GY.: Megnyitó Gyarmathy kiállításán, Jelenkor, 1983/6.
GYÖRGY P.-PATAKI G.: Fekete-fehér (kat., bev. tan., Budapest, 1987)
Művészet Gyarmathy Tihamér -száma, 1988/1.
GYÖRGY P.-PATAKI G.: Az Európai Iskola, Budapest, 1990
SINKOVITS P.: Gyarmathy Tihamér, Budapest, 1991
VÁRKONYI GY.: Gyarmathy Tihamér, Pécs, 1992
MÉSZÖLY M.-VÁRKONYI GY.-FITZ P.: (gyűjt., kat., bev. tan.), Fővárosi Képtár, Budapest, 1995.
Várkonyi GyörgyGyarmathy Tihamér2004. (a Körmendi Galéria kiadása)