Orosz Gellért festőművész

1919., Jászladány – 2002., Budapest


Orosz Gellért 1919. szeptember 26-án született Jászladányon. A Magyar Képzőművészeti Főőiskolán 1942-1949 között Szőnyi István és Barcsay Jenő növendékeként végezte tanulmányait. Négy évig Barcsay Jenő tanársegédje volt.
1945-1948 között közelebbi kapcsolatba került Gyarmathy Tihamérral, ebben az időszakban (Jánossy Ferenccel közösen) ki is állított a Fényes Adolf Teremben. Nonfiguratív képeket továbbra is festett, miközben – hosszú ideig – a hivatalos állami kiállításokon tájképeivel és figurális kompozícióival szerepelt. Az 1957-es Tavaszi Tárlaton kivételesen absztrakt képekkel jelentkezett, 1961-1962-ben rendszeresen eljárt a Kassák-kör összejöveteleire. 1964-ben a prágai Manes-klubban, majd Pozsonyban (Malá Scéna SND) a „9 festő – Magyar nonfiguratív alkotások” című kiállításon vett részt munkáival. Első önálló kiállítására Rómában került sor a Galleria Testa helyiségében. 1978-ban Nápolyban az „Italia 2000” című nemzetközi kiállításon ezüst plakettet nyert. 1945 utáni nonfiguratív munkái stilárisan igen változatosak. Vannak a francia „Abstraction-création” vonulatába illeszkedő munkái, festett – Kállai Ernő kifejezésével – „bioromantikus” képeket -, ugyanazon a képen szabadon vegyítve a „geometrikus” és az „organikus” formákat. Készített tasisztikus műveket, vegyes technikájú kollázsokat, a kortárs hazai absztrakt művészek munkáival rokon grafikákat. Később (a szeriális festészettel rokon) újgeometrikus, szigorúan szerkesztett, derűt sugárzó színformákra épített kompozícióival vált ismertebbé és – elfogadottá.


(Pataki Gábor)


Egyéni kiállításai

1947 • Szabadművelődési Felügyelőség [Sugár Gyulával, Ridovics Ferenccel] Pécs
1949 • Fényes Adolf Terem, Budapest [Jánossy Ferenccel, Nuridsány Zoltánnal, Sugár Gyulával]
1951 • Pamuttextil Művek Kultúrház [Jánossy Ferenccel, Nuridsány Zoltánnal, Sugár Gyulával]
1969 • G. Testa, Róma
1996 • Rejtőzködő igazság, Csontváry Terem, Pécs-Körmendi Galéria, Budapest
1999 • Budapesti Art Expo, Körmendi Galéria, Budapest
2000 • Vigadó Galéria, Budapest
2003 Mű-Terem Galéria, Budapest


Csoportos kiállításai

1946 • Képzőművészeti Főiskola Ifjúsági Köre Karácsonyi kiállítása
1947 • II. Szabad Nemzeti kiállítás, Fővárosi Képtár, Budapest
1948 • Kossuth Lajos Kollégium, Medikus Kör • A Képzőművészeti Főiskola növendékei, Szabadművelődési Felügyelőség, Pécs • Munkaverseny-kiállítás, Budapest
1950-1968 • 1-10. Magyar Képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest
1951 • A magyar katona a szabadságért, Fővárosi Képtár, Budapest
1957 • Tavaszi Tárlat, Műcsarnok, Budapest
1961 • Országos Korányi TBC Intézet, Budapest
1964 • Magyar nonfiguratív művészek, Mánes Klub, Prága, Malá Scená • SLD, Pozsony
1985 • Peintres modernes, Galerie Boréal, Cagnes-sur-Mer
1987 • Künstlergemeinschaft DunapART, Kunsthalle, Tübingen.
2001 Kortárs Magyar Művészet a Körmendi-Csák Gyűjteményben, Tallin
2004 Körmendi Galéria, Budapest
2004 Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2006 Kassa, Vychodoslovenska Galéria (Körmendi-Csák Gyűjtemény kiállítása)
2006 Pilsen, Zapadoceska Galéria (Körmendi-Csák Gyűjtemény kiállítása)


Művei gyűjteményekben

Körmendi-Csák Gyűjtemény, Budapest


Irodalom

FRANK J.: Orosz Gellértnél, Élet és Irodalom, 1969. október 18.
PATAKI G.: Nonfiguratív ábécé. Orosz Gellért kiállítása, Új Művészet, 1997/1.
MEZEI O.: "Ars privatissima" és "ars humana", Kortárs, 1998/4.
MEZEI O.: Orosz Gellért festészete, Bp, 1999.