Őri Alapítvány

7.05., www.sarviz.hu


Az Őri Alapítvány 1993. végén alakult kulturális, szociális és környezetvédelmi indíttatással az Őrségben. Az alapítók úgy vélték, hogy a külső, természeti értékek megóvásához is a belső értékek gyarapításán át vezet az út, ezért az alapítványi célok között kiemelt szerepet kaptak a kulturális és pedagógiai célkitűzések.


Az alapítvány első - mára hagyományt teremtő - kezdeményezése volt 1994-ben a Virágzás Napjai. Ez a négynapos művészeti fesztivál és "emberi találkozó" azóta minden évben, Pünkösdkor, újra megrendezésre kerül különböző őrségi helyszíneken. Várjuk a Virágzás Barátainak jelentkezését!
"Gondolkodó együttlét" címen futott az a hétvégi előadás sorozat, amelyet 1995-ben szervezett az Alapítvány a tudomány és a művészet különböző rangos és hiteles képviselőinek közreműködésével.
1995 és 1997 között működött az alapítványon belül a "SzerkesztŐrség" elnevezésű operatív média-csoport, melynek munkája nyomán több folyóirat is napvilágot látott: "Őrségi Kalendárium" (1995), "Őrségi Harangszó" (1996-97). Ezeknek a helyére lépett később az "Őrvidéki Civil Tükör" (1997-1999) - az Őrvidéki Civil Szövetség jóhírmondója, majd a "Szentpéteri Krónika" 2002-től.
A csoport "Rádió Triangulum" néven őrségi civil rádiót is alapított, amely frekvencia híján akkor nem kezdhette meg a működését. (Most már csak egy hajszál választ el minket a megszólalástól – 2004-ben aláírtuk az ORTT-vel a műsorszolgáltatási szerződést - de ne kiabáljuk el...)
1996-tól egyre nagyobb szerepet játszott az alapítvány életében az a közösségi élettér, közművelődési komplexum, amely az egykori Novák-féle gőzmalom és a volt Tsz major egyes épületeinek felújításával, rehumanizációjával jött létre. Új neve még nincs a térképeken, de magáért beszél: Legyen Major.
A hajdani bikaistálló és pajta - ma Pajtaszínház - 1996 Pünkösdjén debütált alkalmi színházteremként, a Virágzás Napjain. Ebben a rusztikus környezetben számtalan, forró hangulatú színházi, irodalmi és zenei eseményre került sor azóta. Társalgója csoportos étkező és kiállítóhely egyben.
Mellette működik - az egykori műtrágyatárólóból lett - Játékszín, ez a nagy befogadó képességű fedett, szabadtéri színpad. Nyári időszakban ideális helyszíne a koncerteknek, táncháznak, de volt már itt lakodalom, ikebana bemutató és íjász-gyakorlat is.
A régi malom épületben nyílt meg 1997 augusztusában az Őri Alapítvány TeleHáza. Ez az informatikai, oktatási, szociális és kulturális funkciókat ellátó lakossági szolgáltatóház az első magyarországi teleházak egyike volt. 2002-ben felvette az Őrségi TeleHáz nevet.
A malomépület további terei beváltak kiállító térként. A képzőművészeti kiállításokon túl szakkiállítások és vásárok (pl. bió-vásár) is zajlanak itt rendszeresen.
Az Őri Alapítvány képzésekkel és adománnyal támogatja az alternatív pedagógiai kezdeményezések helyi kibontakozását – amilyen pl. az őriszentpéteri Waldorf óvoda. Távolabbi célja, hogy mezőgazdasági földterületeinek hasznosításával oktatási programot megvalósító mintagazdaságot hozzon létre az Őrségben.
Őrségi Hétrét Művészeti Csoport néven amatőr színjátszó csoport alakult 1996 őszén az Alapítványon belül. Első bemutatkozásuk 1996 decemberében volt a kercaszomori faluházban, ahol a három főrévi karácsonyi játék közül előadták a Pásztorjátékot. A következő években, minden advent előtt összeállt a változó összetételű, alkalmi társulat. A Pásztorjátékkal és a Paradicsomi játékkal 1997-2002 között megfordultak a környező őrségi falvakban, Szombathelyen és Szentgotthárdon.
Az alapítvány berkeiből indult és tette ismertté nevét az ír és magyar népzenei elemeket sajátosan ötvöző zenekar, a Hétrét Együttes is.
2000-2002 között évente Ír Kulturális Tábor (röviden: "Írség") ütött tanyát nálunk, a Legyen Majorban. (Szervezésében a Magyar Ír Baráti Társaság és a Bran együttes voltak a partnereink.)
2001 nyarán "Hétrét Nyári Esték" sorozatcím alatt az alapítvány színházi és zenei esteket rendezett.
Ez volt az előjátéka a következő év nagy rendezvényének, amely 2002. augusztus 14 - 24 között, 11 faluban zajlott. Címe: "HÉTÉRÉTORSZÁG - a szerek és porták fesztiválja".
"Hétrétország" azóta összeforrt a vidékkel és minden augusztusban újra éled. Látogassa meg Ön is!
Az aktuális program alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket, egyben várjuk észrevételeiket, javaslataikat.
Az Alapítvány kiadói tevékenysége nyomán megjelent az "Ízes Őrség" (1999), "Őrségi Programajánló 2000", "Őrségi Programajánló 2001" valamint Soós Ferenc: Gabonák dícsérete c. könyve. (Megrendelhető az Őrségi Teleházban.)
Készülünk kiadni Zsohár István - szépíróként eddig ismeretlen, kisrákosi születésű hírlapíró - "Óriások ölője" című, 1947-ben keletkezett, posztumusz regényét. A mű - egyéb érdekességei mellett - hiteles képet fest a száz évvel ezelőtti őrségi életformáról. (Az Alapítvány szerkesztésében megjelenő Szentpéteri Krónika c. helyi lap 2002. Karácsonya óta részletekben közli Zsohár István regényét.) A könyv várható megjelenése: 2005. Pünkösd, Virágzás Napjai.