Mecénásnapok

A Körmendi-Csák Gyűjtemény

2008., www.mucsarnok.hu


Dr. Körmendi Anna ügyvéd, Dr. Csák Máté építész és gyermekeik több évtizede gyűjtik a kortárs magyar képző- és iparművészet alkotásait. Kezdetben 19. és 20. századi műtárgyak képezték a gyűjtemény törzsanyagát, később - a kortárs festő- és szobrászművészet támogatása miatt figyelmük egyre inkább a 20. század második felének kiemelkedő magyar alkotói irányába fordult. A család a kilencvenes évek elején kezdett tudatos munkával kortárs magyar gyűjtemény formálásába. Mára, a magyar képző- és iparművészet szinte minden területén – festmény, szobor, kisplasztika, üveg, kerámia, textil, fotó, művészkönyv, stb. – reprezentatív anyaggal rendelkeznek. A múzeumok kortárs kiállításaira rendszeresen kölcsönöznek és számos nagyszabású életmű kiállítást valósítottak meg saját gyűjteményük anyagából más külföldi és belföldi intézményekben. Az évek során a magángyűjtemény kezelésének és a magyar kortárs művészek kiállítási lehetőségének bővítése érdekében megalapították a Körmendi Galériát, amely több helyszínen működik Budapesten és Sopronban.


A Körmendi-Csák Kortárs Magyar Képző- és Iparművészeti Gyűjteményt 1992 óta, külföldön és belföldön egyaránt, számos állami intézményben és múzeumban bemutatták, a magyar kultúra és művészet európai megjelenítése, egyúttal közkinccsé tétele és megőrzése céljából. A hatalmas műtárgy együttes törzsanyagáról a Kortárs Magyar Művészet című, két kiadásban is megjelent (1997., 2001.) vaskos három nyelvű kötet nyújt átfogó tájékoztatást. melyben egyaránt képviselve vannak a XX. századi magyar művészet kiemelkedő jelentőségű mesterei (mint Barcsay Jenő, Gyarmathy Tihamér, Frey Krisztián, Kerényi Jenő, Lossonczy Tamás, Schéner Mihály), és fontos, napjainkban is épülő életművek (Angyalföldi Szabó Zoltán, Birkás István, Dienes Gábor, Gyémánt László, Kokas Ignác, Katona Zsuzsa, Paizs László, Schrammel Imre, Sváby Lajos, Várnagy Ildikó művei révén) valamint elfeledett, vagy méltatlanul mellőzött festő- és szobrászművészek (Orosz Gellért, Sugár Gyula, Kántor Lajos, Major János, Papp Oszkár, Veress Pál, Gádor Magda, Nagy Sándor) alkotásai is méltó megbecsülést kapnak.
A gyűjtemény egy-egy reprezentatív műtárgycsoportja a közelmúlt két és fél évtizedében olyan nagyszabású külföldi és hazai időszakos kiállításokon szerepelt a nyilvánosság előtt, mint többek között 1992-ben Wiesbadenben és Bonnban, 1994-ben Hannoverben, 1997-ben és 2000-ben Genfben, 1998-ban Bécsben, Győrben és Szolnokon, 1999-ben Csíkszeredán és Sepsiszentgyörgyön, 2001-ben Tallinban, 2004-ben Hajduszoboszlón, 2005-ben Eisenstadtban, 2006-ban Kassán és Pilzenben, 2008-ban pedig Bukarestben reprezentálták a XX. század második felének magyar művészetét. A kiállításokat rendszerint a kiállítási ország nyelvén megjelenő katalógusok kísérték, emellett számtalan külföldi és belföldi méltatás, újságcikk, tanulmány és film jelent meg szakmai fórumokon.
A gyűjtemény törzsanyaga Sopron óvárosában, az Artner Palota és az Anna Átrium épületeiben tekinthető meg. időszaki kiállítások számára pedig a Budapest belvárosában lévő Falk Miksa utcai Körmendi Galéria biztosít lehetőséget. A galéria kiállításszervezői, műpártolói tevékenysége mellett jelentős a kiadói területen való jelenléte is, hiszen az elmúlt tíz évben több, mint harminc művészeti albumot, monográfiát és számos katalógust jelentetett meg saját kiadásában.
Köztársasági Elnöki Aranyérem
Dr. Körmendi Annát és Dr. Csák Mátét Göncz Árpád köztársasági elnök 1999-ben köztársasági Aranyéremmel tüntette ki a magyar kultúra terjesztése érdekében végzett munkásságukért.

Pro Európa-díj
Pro Európa-díjjal tüntették ki 2006 tavaszán Dr. Körmendi Anna műgyűjtő tulajdonost a magyar kultúra külföldön történő népszerűsítése területén végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.