Györky József "kép-írásai"

2009., kultura.hu


Györky József munkáiból nyílik kiállítás április 8-án 17 órakor a Körmendi Galériában.


A magyar származású svéd festőművész a hatvanas évek végén hagyta el hazánkat, és hosszú stíluskeresés és kísérletezés után talált rá egyéni hangjára. Mégpedig arra a konzekvensen sajátjának mondható kifejezési eszközre és vizuális megjelenítésre, amelyet korai munkáinak módszeres megsemmisítése árán alakított ki és amelyet szinte tudattalanul, ösztönösen művel több mint tíz éve.

Györky József absztrakt formavilágú és alapvetően kísérletező jellegű "kép-írásain" a mozgékony és érzelemdús festésmód öröme uralkodik el. Művészi technikája szélsőséges festői gesztusok és "belső automatizmusok" segítségével éri el különös hatását. A friss festőiséget árasztó, foltszerűen feltett színek Györky játékos fantáziájáról és biztos színérzékéről tesznek tanúbizonyságot, amihez társulnak a formák természetes logikáját követő képszerkezetek.

Saját elmondása szerint képein sohasem javít, nem töröl és nem veszi elő még egyszer. Képeinek gomolygó belső energiája és hullámzó szenvedélye meghatározhatatlan, instabil kvázi-alakzatokkal népesíti be a felületeit. Továbbá gyakran él olyan poentilista festői praktikákkal, mint a színlátás során bekövetkező, komplementer pontok összegzése, maximálisan belekalkulálva ezáltal a nézői, befogadói "prekoncepciót". Az alapvetően asszociatív befogadói hozzáállásra építő, olykor rejtett figurális kompozíciókat megjelenítő festmények a kiinduló, kísérleti fázisukból jutnak el az egyéni hangon megszólaló absztrakt képi világhoz.


A cikkben szereplő művészek:

Györky József