Rác András hazatérése

2013., kormendigaleria.hu


A festő és mozaikművész 2013. június 22.-én elhagyott minket, utolsó szavai szerint hazament. Kolozsvárott született 1926 április 12.-én, gyermekkorát is itt, majd Aradon később Pesten töltötte. Édesapja Róth Marcell sebész főorvos, édesanyja a felvidékről származó Lóránt Erzsébet Münchenben tanult festő és szobrász volt.


Rác András a Lónyai gimnáziumban érettségizett, majd munkaszolgálatos volt Erdélyben. Szüleit a Maros utcai Zsidó korházban 1945 elején, munkájuk végzése közben ez ott lévőkkel brutális kegyetlenséggel meggyilkolták. Ezt a rettenetes borzalmat sem Ő, sem az emberiség nem tudta, mert nem lehet feldolgozni.
Rác András Stéhlo Gábor evangélikus lelkész megmentetje volt, műveltségét, emberi tartását szülei határozták meg, 6 nyelven beszélt, személyisége jóságában, megmentője karakteres nyomot hagyott. Építészmérnöknek is tanult, de édesanyja emléke és szíve hatására Fónyi tanítványaként a képzőművészeti Főiskola festőművész –mozaik szakát végezte el. Utána egy évet az Iparművészeti Főiskolára is járhatott, ez így együtt, a későbbi hat évtizedes munkássága alatt a minőség és megbízhatóság egyik forrásává vált. Több, mint fél évszázadon keresztül konok következetességgel végzett művészi alkotó munkáját tehetsége és szorgalma és a humánus elszántság jellemezte.
A Szentendrei Régi Művésztelep vele egyidős, de csak 59 évesen válhatott tagjává és három évtizeden keresztül, leghűségesebb alkotó művésze volt.
Életútját a legkiválóbb művészettörténészek, mint Német Lajos, Frank Janó, Tőkeiné Egry Margit, Mándi Stefánia kisérték figyelemmel és méltatták. Művészi alkotó társai Bernáth Aurél, Barcsay Jenő, Hincz Gyula,Hegyi György és még sokat mások voltak.
Rác András nevéhez a mozaik művészet korszerű megújítása is fűződik, átértékelte a fugák szerepét és megalkotta a plasztikus mozaik reliefet, valamint új anyagokat vezetett be, a csorgatott mázak és a vegyi úton szilárduló két komponenses hideg zománc művészi felhasználásával.
Magas színvonalú művészetét az is jellemzi, hogy a 60-as években a magyar festészet egyik megújítója volt. Munkái megtalálhatóak köztereken, múzeumokban és gyűjteményekben külföldön és belföldön egyaránt. Munkásságának nagy irodalma van, ezeket rögzíti Matits Ferenc művészettörténész festészetét és mozaik művészetété összefoglaló könyve és Csák Ferenc művészettörténész Rác András különböző technikájú grafikáit feldolgozó monográfiája.
Dolgos életútját végig kisérte a forradalom után, tehát több mint fél évszázada társává vált Keresztesy Erzsébet, Zsóka, aki ihlető múzsája, segítője és ízlésében méltó társa volt.
Rác András kérésére 2013. július. 10.-én családi körben a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomba.


A cikkben szereplő művészek:

Rác András