Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros állandó kiállítása

2005., www.artnet.hu


1989-ben - Takács Lajos és Birkás István kezdeményezésére alapozva - a Dunaújvárosi Tanács úgy határozott, hogy létrehoz egy "modern művészeti múzeumot".


A dunaújvárosi Modern Művészetért Közalapítvány (MMKA) kortárs művészeti gyűjteményének létrejötte - mely gyűjtemény bővítése 1997 óta a Kortárs Művészeti Intézet (KMI) mindenkori művészeti vezetőjének a feladata és felelőssége - két szakaszra osztható. Az első szakaszban egy adományozási forma érvényesült: az Uitz Teremben 1992 és 1996 között, Deák Nóra és Várnai Gyula által rendezett kiállítások alkalmával a bemutatkozó művészek egy-egy alkotást ajánlottak fel a Közalapítvány részére - vagy a tárlat anyagából, vagy más műveik közül. Ez jelenti a gyűjtemény alapját, melynek fontos részét képezik a kiállítási programban szereplő ARITMIA Kortárs Művészeti Találkozókra a fiatalabb (esetenként még főiskolás) generáció által készített helyspecifikus munkák, valamint az a nyolc táblakép, amelyet a dunaújvárosi Intercisa Múzeum ajándékozott az MMKA-nak. A második, immár szakmai kutatáson és az azt követő vásárlásokon alapuló szakasz az 1990-es évek végén, a Kortárs Művészeti Intézet létrejöttekor vette kezdetét. Az Intézet akkori igazgatói, Szoboszlai János és Páldi Lívia két fontos felismerés alapján alakították ki azt a gyűjtő-stratégiát, amely azóta is jellemzi a szerzeményezést: egyrészt, hogy a gyűjtemény már meglévő anyagának jelentős, mintegy 80 %-ot kitevő része az 1990-es években készült, másrészt, hogy az országos gyűjtemények alig-alig vásárolnak a '90-es évek fiatal generációjától, noha több érv szól ezen alkotók munkáinak beszerzése mellett. Ha kifejezetten a gyűjtemény-alakítás és -bővítés szempontjából közelítünk: ezek a fiatal művészek pályájuknak már abba a szakaszába értek, amikor a szakember számára felismerhetővé válnak munkásságuk karakterjegyei, de még nincsenek abban a pozícióban, hogy egy önkormányzati intézmény számára megfizethetetlen árat szabjanak az eladás során. A gyűjtemény karakterének tehát ez a generáció és műtárgykör, a kísérleti, friss, fiatal művészet a meghatározója - és ezáltal egyedülálló Magyarországon.
A MODERN MŰVÉSZETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KORTÁRS MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYÉBEN MEGTALÁLHATÓ MŰVEK, ALKOTÓK SZERINT: ACZÉL Ilona, ÁDÁM Zoltán, ANTAL Tamás, ÁRVAI Boris, BALLA Attila, BAKSA József, BEÖTHY Balázs, BEÖTHY Balázs és NÉMETH Hajnal, BERNÁT András és Cristoph RAUCH, BIRKÁS István, BORGÓ György Csaba, BOZSÓ András, BÖRÖCZ András, BRAUN András, BUKTA Imre, CSÁKI László, CSÖRGŐ Attila, DÁNIEL András, DÚS László, EL-HASSAN Róza, EL KAZOVSZKIJ, EM TÖRÖK András, EPERJESI Ágnes, EPERJESI Ágnes és VÁRNAGY Tibor, ERDÉLYI Gábor, ÉZSIÁS István, FELUGOSSY László, FEHÉR Márta, FODOR János, GÁBOR Imre, GÁBOR Imre és CSONTÓ Lajos, GALGÓCZY György, GERBER Pál, GERZSON Pál, GÁL András, GERHES Gábor, GYENIS Tibor, HAJDU Kinga, HAVAS Bálint, HERCZEG Nándor, HORVÁTH Tibor, ICA-kru, IMRE Mariann, Razvan ION, iski KOCSIS Tibor, JOVÁNOVICS György, JULIUS Gyula, KÁLMÁN Gyöngyi, KESERUE Zsolt, KICSINY Balázs, Diana KINGSLEY, KIS VARSÓ, KISS Péter, KLIMÓ Károly, KODOLÁNYI Sebestyén és UGLÁR Csaba, ifj. KOFFÁN Károly, KÓBOR Beatrix, KOMORÓCZKI Tamás, KONKOLY Gyula, KOPASZ Tamás, KORONCZI Endre, KÓSA János, KOVÁCH Gergő, KÖVES Éva, KUPCSIK Adrián, LAKNER Antal, LOVAS Ilona, MÉHES Lóránt, MÓDER Rezső, NEMES Csaba, NEMES Nikolett, NÉMETH Hajnal, Judith NEM’S, PAUER Gyula, PINKE Miklós, RAVASZ András, ROHO, ROSKÓ Gábor, Paul SEYNHAEVE, SZABÓ Dezső, SZABÓ Sarolta, SZEGEDI-MASZÁK Zoltán, SZÉPFALVI Ágnes, SZILÁGYI Szabolcs, SZIL István, SZKOK Iván, SZŰCS Attila, TÁBORI Csaba, TAKÁCS Klára, TNPU/IPUT, TÖLG MOLNÁR Zoltán, ÚJLAK, VÁRNAGY Tibor, VÁRNAI Gyula, VINCZE Ottó, VERESS Zsolt, VOGL Philemon
Cím: Modern Művészetért Közalapítvány, 2400 Dunaújváros, Vasmű út 12.


A cikkben szereplő művészek:

Aczél Ilona
Baska József
Bernát András
Birkás István
Braun András
Csáki László
Erdélyi Gábor
Ézsiás István
Gerzson Pál
Herczeg Nándor
Klimó Károly
Pauer Gyula
Szabó Dezső
Szkok Iván
Tölg-Molnár Zoltán