Kazinczy relief I. – Ézsiás István
2008. – , festett acél, 87 x 31 cm