Epreskert-szoborportré, szobor-egész 1-2 – Vékás Magdolna
. – , ,