Egy szenvedély története II. kötet
(0.0) 2017. – dr. Körmendi Anna
Olvasható változat (PDF, 28 MB)

Ebben a könyvben visszatekintek az elmúlt csaknem 30 évre, amely alatt – a férjemmel együtt – intenzíven foglalkoztunk a kortárs képző- és iparművészettel. Visszatekintek a művészekre, akikkel megismerkedtünk, akik közül sokan barátaink lettek, akiknek gondolatai, élete nemcsak a művé-szetükben bontakozott ki szemünk láttára, hanem az életkörülményeik, elmondásuk alapján múltjuk is kirajzolódott, ebben a nagyon változatos sorsfordító korszakban, a huszadik század utolsó évtizedeiben és a huszonegyedik század elején.