Rádóczy Gyarmathy Gábor grafikusművész, festőművész

1943., Budapest


Rádóczy Gyarmathy Gábor a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett, majd Lengyelországban a poznani Képzőművészeti Főiskola festő- és grafikai szakán folytatta tanulmányait. 1972 óta tagja a Magyar Képzőművészek Szövetségének. 1980 óta a Pármai Művészeti Akadémia tagja. Számos külföldi- és hazai pályázat díjnyertese, köztük - két ízben is - az "Italia 2000" nemzetközi pályázat ezüstérmese, 1980-ban Honoris Causa kitüntetetést kapott Olaszországban.
1967 óta rendszeresen kiállít Magyarországon és külföldön. Művészete középpontjában az ember áll. Az embert nemcsak kívülről, hanem belülről próbálja megközelíteni. Szimbolikus és szürrealisztikus elemekből építi fel képi világát. Művein összemosódik az álom és a valóság, a mindennapi tárgyak jelképekké válnak. Egyaránt fontos számára a rézkarcolás fegyelme és pontossága, valamint a festészetben a színek érzelmi kifejezőereje.
További információk a művészről a weboldalán: https://radoczygyarmathygabor.com


Válogatott egyéni kiállítások
1967 • G. ob Nowa, Poznań (PL) • KFKI, Budapest
1970 • Madách Színház, Budapest
1972 • G. Joso, Toronto
1973 • G. Osaki, Koszalin (PL)
1974 • Stúdió Galéria, Budapest • Józsefvárosi Művelődési Ház, Budapest
1976 • Berlin
1996 • Józsefvárosi Galéria, Budapest
1997 • Körmendi Galéria, Budapest


Válogatott csoportos kiállítások
1971 • "Phase", Barcelona
1972 • Europa Haus, Krakkó
1973 • Düsseldorf • Róma
1974 • Leningrád • Krakkó • Kuba • Ibizia • Racken
1975 • Ljubljana • Barcelona
1976 • Biella (OL) • Nápoly
1977 • Kanada • Madrid • Nápoly
1979 • Ljubljana
1989 • Téli Tárlat, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Műcsarnok, Budapest.
2004 Körmendi Galéria, Budapest


Művek közgyűjteményekben
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.


Irodalom
MEZEI O.: Rádóczy Gyarmathy Gábor kiállítása, Művészet, 1970/2
Múzeumok, gyűjtemények
• Magyar Nemzeti Galéria
• Kiscelli Múzeum
• Rippl-Rónai Múzeum
• Modern Magyar Művészetek Múzeuma
• Pármai Művészeti Akadémia
• Körmendi-Csák Gyűjtemény
• Dr. Merics Imre Gyűjteménye
• Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár
• Braun Gyűjtemény, Törek
• Bordás György Gyűjteménye
• Lovas Dániel Gyűjteménye
• Dón Gyűjtemény
Fontosabb irodalom, portréfilmek
• 1974, MTV 1, portréfilm, „TV galériája” (Rendezte: Kernács Gabriella)
• Művészeti lexikon
• Ki kicsoda?
• Művész életrajzok
• Új magyar művésznévtár I-II. kötet
• Magyar grafika
• Koltayné Zolder Klára: Emlékek, szimbólumok, mítoszok. 2003.
• ATV, portréfilm: Művészportrék (Rendezte: Putnoki Dávid) 2003.
• Kortárs Magyar Művészet (Körmendi és Csák Gyűjtemény 1997.)
• Feledy Balázs Rádóczy Gyarmathy Gábor életmű könyv 2006. (Galéria Kiadó)
• Magyar Budapest Kézikönyv
• Who is Who


Ars poetica
Jelenleg a szimbolizmus, szürrealizmus, eklektika és a neoszecesszió hatnak rám. Számomra a legizgalmasabb az ember és annak időmértékei, ösztönei, emlékei. Én az embert nem kívülről, hanem belülről is mind fizikai, mind érzelmi vonatkozásban próbálom megközelíteni. A két világégést átélt nemzedék a maga vaslogikájával, sebészmódra szikével a kézben, a vízszintes és függőleges biztonság érzésével alakította újra a felégetett világot. A hideg ész kemény és elvonatkoztatott célszerűsége nem tűrte el azt a bizonyos pluszt, ami hozzátartozik az élethez. Mint például az öröm, fájdalom, álom, gátlások, romantika, szerelem, gyűlölet. Az én közlési eszközöm az ősi képírás jelképes kifejezésmódja, az ősi zenei pentatónia, ahol a monton ismétlődő ritmus egy barokkosan nyugtalan formát a lényeget körülvevő feszült ellentétet hoz létre. Természetesen a mai világra jellemző konstruktivisták képszerkesztési receptjeit a kompozíció érdekében én is felhasználom. Érzésem szerint a mi századunkban kommunikációs eszközök segítségével a kézzelfogható valóság és képzelet szinte összemosódik térben és időben. Egyes tárgyak, emlékfoszlányok, kontinensekre jellemző szimbólumok, vagy ipari termékek, jelképekké magasztosult egykori remekművek felölelik az igazi realitást. Ismert konvencionális tárgyak és gesztusok, felületi külső látványát átalakítani jelképrendszerré, szimbólummá ez az én törekvésem! Én ezt a bizonyos felesleget keresem a praktikummal szemben; és ezekből a titkos, elvont, jelentéktelen elemekből próbálom összerakni a világomat. A világot pedig nem átalakítani szeretném hanem megérteni igyekszem.
Rádóczy Gyarmathy Gábor