SCHÉNER MIHÁLY 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA

2009., Medgyesegyházi Hírlap


85. évvel ezelőtt, 1923. január 09-én született Medgyesegyházán Schéner Mihály Munkácsy- és Kossuth-díjas festő- és képzőművész, Medgyesegyháza és Békéscsaba Díszpolgára.


Ebből az alkalomból szeretném röviden felidézni településünk KIVÁLÓ SZÜLÖTTÉNEK életútját, alkotó pályájának legfontosabb állomásait.
Általános Iskolai tanulmányait Medgyesegyházán végezte, már akkor kitűnt tehetsége, vonzódása a rajz és festészet iránt. Alkotó munkájára, pályafutására napjainkig tartó hatással vannak gyer- mekkori élményei: Édesanyja virágoskertje, a Damjanich utca, a gyermekkorban megismert kézműves mesterségek, a kovács-mű- hely tüze és melege, a mézeskalács készítés varázsa, apipacsoktól vörös, ringatózó búzatáblák. Ma is nagy tisztelettel gondol édes- anyjára, aki ecsetet, festéket vásárolt, és a nehéz időkben is alkotás- ra bíztatta. Ezek az emlékek és az azóta eltelt évtizedek érlelték meg, és tették meggyőződéssé Schéner Mihály egyik leghíresebb mondatát: "MINDEN GYERMEKBEN OTT VAN A ZSENI!" "Adjanak gyermekeik, unokáik kezébe színes ceruzát, festéket és rajzlapot, bíztassák, bátorítsák Oket...!" A nehéz körülmények kö- zött élő család a kis Mihályt, a békéscsabai Rudolf Gimnáziumba( a mai Evangélikus Gimnázium) íratta be, vállalva az ezzel járó jelen- tős anyagi és egyéb áldozatot. A döntés meghozatalában fontos szerepe volt Dr. Gubcsó Endre tiszteletes Úrnak, aki korán felismerte Mihály tehetségét, és amikor csak tehette mindig segítő mecenatúrát gyakorolt felé, gyakran erején és lehetőségein felül is. A Mester ma is meghatott, könnyes szemmel idézi fel azokat az időket, ami- kor Dr. Gubcsó tiszteletes Úr szinte minden találkozás alkalmával néhány pengőt csúsztatott a zsebébe, hogy ezzel is hozzájáruljon tanulmányainak költségeihez, az ecset és festék vásárlásához.
A középiskola befejezése után 1942-ben a Magyar Képzőművészeti Főiskolára nyert felvételt, ahol tanára, mestere az európai hírü Rudnay Gyula volt. A Főískolát l 947-ben fejezte be, közben megélte és átélte a II. Világháború borzalmait, a zsidóság üldöztetését, a német megszállást, a nyilas terrort, Budapest ostromát, mindezek mély nyomot, számos sebet ejtettek a művészen. Schéner Mihály alkotó stílusjegyei jellegzetesen egyediek, összetéveszthetetlenek és könnyen felismerhetőek. Mindezek ellenére sokféle műtárgyat hozott létre. Schéner Mihály pótolhatatlan, rendkívül gazdag, állandóan formálódó, megújuló életműve, a változó világban stabil helyét kereső, az eszményi alkotói szabadságot megvalósító, XX. és XXI. századi képzőművész példázata. Magát expresszív-szűrrealista alkotónak nevezi. Festő, rajzoló, textilszobor- és bábkészítő, asztalos, fazekas és faesztergályos. Sokoldalú alkotó munkája so- rán a festés mellett rajzol, szerkeszt, farag, varr, ragaszt és gyúr. Mindezek mellett könyveket ír és szerkeszt, minden vele töltött idő, beszélgetés meggyőz arról, hogy kiváló, elismert filozófus is lehe- tett volna belőle, akit élénken foglalkoztatnak a világ dolgai,jó és a rossz szakadatlan küzdelme, harca.
Alkotó munkája elismeréseként 1978-ban Munkácsy-díjat, 1984-ben Érdemes Művész, 1989-ben Kiváló Művész, 1995-ben Kossuth-díjat nyert el. A mai magyar és európai képzőművészet egyik legkiemelkedőbb alakja, művei féltett kincsei a leghíresebb galériáknak hazánkban, Európában és a világ különböző részein. Schéner Mihály 85. születésnapjának előestéjén, január 8.-án Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke, a Mester tiszteletére díszva- csorát adott az Országgyűlés Gobleintermében. Az a megtiszteltetés ért, hogy meghívást kaptam erre a kiemelkedő rendezvényre, ahol a Medgyesiek nevében köszönthettem Díszpolgárunkat. A szűk körü, bensőséges hangulatú ünnepségre meghívást kaptak Schéner barátai és tisztelői, többek között Kabdebó Lóránt akadémikus, Dávid Kata történész, Sweitzer József nyugalmazott főrabbi, Spányi Antal Veszprémi Püspök, Donáth László evangélikus lelkész. A jelenlévők felidézték legemlékezetesebb közös történetüket az ünnepelttel és elmondták, hogy mit is jelent számukra személye, élete, munkássága.
Nem kis büszkeséggel mondhatjuk el, hogy Schéner Mihály legkiválóbb alkotásait nap mint nap láthatjuk és nyerhetünk belőle új erőt, Medgyesegyházán a Művelődési Házban és a Schéner Emlékházban. Ünnepeltünk tagja a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának, Medgyesegyháza és Békéscsaba Díszpolgára. Mindig és mindenhol Medgyesinek vallja magát. Büszkék vagyunk rá! Köszönjük alkotásait!
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNUNK! ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!


A cikkben szereplő művészek:

Schéner Mihály