Schéner Mihály az idei év díszpolgára

2009., www.masodikkerulet.hu


A képviselők április 23-i ülésükön döntöttek az idei kerületi elismerésekről. Díszpolgári címmel Schéner Mihály festőművész életművét ismerik el. Tudósítás a képviselő-testület múlt heti üléséről.


Díszpolgári címet az évtizedek óta Hidegkúton élő festő-, grafikus-, szobrászművész és keramikus Schéner Mihály, a Magyar Művészeti Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja veheti át június 21-én, a Kerület Napján. Posztumusz díszpolgári címmel a harminc éve elhunyt Öveges József, akire ma is mint a fizikatanítás népszerűsítőjére emlékezhetünk. II. Kerületért Emlékéremmel a Kodály Zoltán ének-zenei iskola egykori tanárát és kórusvezetőjét, az idén nyolcvanéves Mohayné Katanics Máriát, illetve Ötvös Lászlót, a kémiai tudományok doktorát jutalmazzák.

A képviselők több alapítványi támogatásról is döntöttek: a polgármesteri keretből kap juttatást a Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány és a Pasaréti Ferences Alapítvány, az önkormányzat oktatásfejlesztési keretéből pedig az Addetur Alapítványi Szakiskola és Középiskola Diákönkormányzatát segítik.
A képviselők egyhangúlag fogadták el a Margit híd budai hídfőjének és környezetének szabályozási tervét. A főváros külön kérésére a lehető legrövidebb törvényes határidőn belül készült el a rendkívül sok körültekintést igénylő szabályozás. A Margit híd budai hídfője és annak tágabb környezetének rekonstrukcióját, átépítését biztosító most elfogadott kerületi szabályozási terv megfelelő alapot ad a közútépítési tervek, vízjogi létesítési engedélyek elbírálásához. Hutiray Gyula (Fidesz–KDNP) az előterjesztés kapcsán kifejtette, hogy a II. kerület annak ellenére sem kívánja hátráltatni a Margit híd felújításának megkezdését, hogy az elkészült tervek bizonyos elemei még tisztázásra szorulnak. Ezért is adott be a Fidesz–KDNP-frakció módosító indítványt az előterjesztéshez, amelyet a testület egyhangúlag fogadott el. Ennek értelmében az önkormányzat nyilatkozatot kér a fővárostól arra vonatkozólag, hogy a terv részét képező, a budai hídfő északi oldalára betervezett 300 férőhelyes P + R parkolót milyen ütemben kívánják megvalósítani. A II. kerület vezetésének többször hangoztatott véleménye ugyanis, hogy további P + R parkolók kialakítása nélkül a főváros és az agglomeráció tömegközlekedése hatékonyan nem fejleszthető. Koncz Imre (SZDSZ) a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (KFKB) elnöke mindehhez hozzátette: a nyilatkozat kérését azért is támogatja, mert a Margit híd környékén a tervek szerint szinte egyidőben zajlana három fővárosi fejlesztés, a központi szennyvízgyűjtő építése, a híd felújítása és átépítése, valamit a budai fonódó villamoshálózat kialakítása. A szabad demokrata politikus véleménye szerint a kerületnek az eddigieknél pontosabban kell látnia, hogy a fővárosi önkormányzat tervei hogyan alakítanák át a városrészt.
Némileg a Margit híd budai hídfőjének szabályozási tervével függ össze a KFKB előterjesztése, amely az önkormányzat történetének legnagyobb közterületi rendezési tervéről (KÖRT) szól. Koncz Imre, a bizottság elnökének szavaiból kiderült: a tervezett budai fonódó villamoshálózat nyomvonalán és a tervezett Üstökös utcai új közlekedési csomópont környékére kérik a közterületi rendezési terv elkészítését. Az országos sajtóban is napvilágot látott, hogy a II. kerület amellett, hogy elismeri a tömeg- és a közösségi közlekedés fejlesztésének fontosságát, a BKV által előterjesztett tervek egy részét átgondolatlannak tartja. Koncz Imre elmondta, többször jártak a tervek a kerületfejlesztési bizottság előtt, de szinte minden alkalommal új a korábbival nem kompatibilis tervek került eléjük. A beruházás azonban nagymértékben átalakítaná a környék közlekedési rendszerét, és ezt csak körültekintéssel, minden szempontot figyelembe véve lehet megtenni.
A képviselők elfogadták az idei közmeghallgatás forgatókönyvét is, a kihelyezett testületi ülést a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartják június 11-én 16 órától. A lakosok előzetesen e-mailben és postán juttathatják el közérdekű kérdéseiket a képviselő-testülethez.


A cikkben szereplő művészek:

Schéner Mihály